maart 7, 2017

Zorginstellingen

Stichting Pamm PIW Groep SGL
Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 450 huisartsen, de GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. De Stichting telt ruimt 200 medewerkers, werkzaam op twee locaties. Pamm ontwikkelt samen met ShareOne de digitale persoonlijke werkplek! De PIW Groep is de koepelorganisatie voor een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek:  Partners in Welzijn, Spelenderwijs, Ecsplore, Welzohandig, ODCJG en Volt.  Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving.
PIW Groep zet SharePoint in voor verschillende functionel zoals (social) Intranet, Document Management, Kwaliteitsdocumentenbeheer en nog tal van zaken!
SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met een hersenletsel en/of een lichamelijke handicap op het gebied van behandeling, dagbesteding, thuisbegeleiding , logeren en wonen. SGL heeft ongeveer 530 medewerkers in dienst en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. SGL besloot de informatiehuishouding en processen onder de loep te nemen en te willen graag overgaan naar één’ Integraal Informatieplatform (Office 365 / SharePoint Online), dat invulling kon geven aan haar doelstellingen, wensen en ambities. ShareOne en SGL werken nauw samen om tot dé nieuwe ‘digitale werkplek’ voor iedere SGL uit te rollen.

Wij werken ook voor onderstaande zorg organisaties.