januari 18, 2017

Implementatie & Realisatie

Voor de implementatie en realisatie van SharePoint of Microsoft 365 projecten is ons adagium dat we de (kern)gebruiker nauw betrekken bij de definitie en de acceptatie van de te realiseren oplossing. Immers de mate van succes van de oplossing wordt in belangrijke mate bepaald door de adoptie van het systeem door de gebruiker. De gebruiker staat bij ons dus centraal!!
Als leidraad voor onze proj​ect uitvoering hebben we een methodiek ontworpen: Share.Focus. Deze methodiek is gebaseerd op vier cruciale, met elkaar samenhangende, uitgangspunten en biedt optimale garantie voor succes.

De vier uitgangs​​​pun​​​​​ten zijn:

 • Mensen staan centraal
  We werken met werkgroepen waarin medewerkers uit de lijn, techniek en informatiebeleid actief deelnemen. We starten met het in kaart brengen van de gebruikersprofielen. Dit langs de as van de 4 W’s: Wie, Wat, Wanneer en Waarmee.
 • Mensen werken in processen
  We brengen de IST- situatie van de authentieke bronnen (systemen, informatie, processen) in kaart om een goede samenhang tussen mensen, systemen en processen te schetsen en deze vervolgens af te stemmen met de gebruiker. Dit om tot een geoptimaliseerde SOLL-situatie te komen die door de gebruikers is opgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat draagvlak ontstaat binnen alle geledingen van een organisatie
 • Mensen werken met systemen en informatie
  We beschrijven in de werkgroepen de gewenste toepassingen/oplossingen, afgeleid van, en gebaseerd op de authentieke bronnen. Vervolgens wordt het projecteinddoel in kwalitatieve en kwantitatieve productnormen uitgewerkt (de impact-analyse).
 • Mensen kiezen hun eigen werkomgeving
  We zorgen voor laagdrempelige én voor de gebruikers herkenbare werkomgevingen door deze te personaliseren. Als vertrekpunt voor deze personalisatie gelden de resultaten uit de voorgaande stappen. Binnen de afgesproken kaders die organisatie-breed gelden, wordt aan alle gebruikers de ruimte geboden om invulling te geven aan individuele wensen qua indeling en presentatie van hun werkomgeving.

Onze ervaren projectleiders zullen zorgen voor adequate rapportages, de juiste aansturing van de projectleden, opstellen project- communicatieplan en zaken als testprocedures nauwkeurig volgen en managen.


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij staan graag voor u klaar om vrijblijvend het gesprek aan te gaan!

Onze collega Lars Martens is uw contactpersoon en staat u graag te woord. Lars is bereikbaar op 046-4588010 of via lars.martens@shareone.nl​.