Onze Diensten

Wij streven er naar om met onze diensten uw informatiebehoeften en bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever te maken. Kernwaarden  van onze dienstverlening zijn het streven naar klanttevredenheid, gebruikers adoptie en naar een open en langdurige relatie met onze klanten.

Strategisch advies

Realisatie

Adoptie

Governance & Security

Support

Strategisch advies

Ontdek kansen & tackel uitdagingen

 

Door de uitgebreidheid van Microsoft 365 en hierbij mogelijk ook de eerste schreden naar cloudcomputing, is de introductie en implementatie van Microsoft 365 een traject dat in lijn moet zijn met zowel uw bedrijfsdoelstellingen als ook met de mogelijkheden en beperkingen van uw organisatie.

ShareOne kan u adviseren over de mogelijkheden van Microsoft 365 en deze vertalen naar uw bedrijfsdoelstellingen. We kunnen uw management/directie team laten kennismaken met Microsoft 365 en overtuigen van de potentiële meerwaarde voor uw organisatie. Gezamenlijk definiëren we waar uw organisatie naar toe wil groeien (de Soll-situatie). Vervolgens kunnen we een roadmap opstellen waarin functionele doelstellingen vertaald worden naar de benodigde Microsoft 365 onderdelen en hoe deze ingezet dienen te worden. Verder zal de roadmap een tijdsplan bevatten hoe op een iteratieve en evolutionaire wijze die soll-situatie bereikt kan worden.

Als partner van u blijven we betrokken bij uw Microsoft 365 implementatie en zullen we u adviseren over nieuwe ontwikkelingen van Microsoft 365 of uw veranderende organisatie/behoefte vertalen naar aanpassingen in uw implementatie.

Realisatie

Verwezelijking van uw wensen

 

Voor de implementatie en realisatie van SharePoint, Teams of Microsoft 365 projecten is ons adagium dat we de (kern)gebruiker nauw betrekken bij de definitie en de acceptatie van de te realiseren oplossing. Immers de mate van succes van de oplossing wordt in belangrijke mate bepaald door de adoptie van het systeem door de gebruiker. De gebruiker staat bij ons dus centraal!

Als leidraad voor onze proj​ectuitvoering hebben we een methodiek ontworpen: Share.Focus. Deze methodiek is gebaseerd op vier cruciale, met elkaar samenhangende, uitgangspunten en biedt optimale garantie voor succes.

De vier uitgangs​​​pun​​​​​ten zijn:

Mensen staan centraal

We werken met werkgroepen waarin medewerkers uit de lijn, techniek en informatiebeleid actief deelnemen. We starten met het in kaart brengen van gebruikersprofielen. Dit langs de as van de 4 W’s: Wie, Wat, Wanneer en Waarmee.

Mensen werken in processen

We brengen de IST-situatie van de authentieke bronnen (systemen, informatie, processen) in kaart om een goede samenhang tussen mensen, systemen en processen te schetsen en deze vervolgens af te stemmen met de gebruiker. Dit om tot een geoptimaliseerde SOLL-situatie te komen die door de gebruikers is opgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat draagvlak ontstaat binnen alle geldingen van een oganisatie.

Mensen werken met systemen en informatie

We beschrijven in de werkgroepen de gewenste toepassingen/oplossingen, afgeleid van, en gebaseerd op de authentieke bronnen. Vervolgens wordt het projecteinddoel in kwalitatieve en kwantitatieve productnormen uitgewerkt (de impact-analyse).

Mensen kiezen hun eigen werkomgeving

We zorgen voor laagdrempelige én voor de gebruikers herkenbare werkomgevingen door deze te personaliseren. Als vertrekpunt voor deze personalisatie gelden de resultaten uit de voorgaande stappen. Binnen de afgesproken kaders die organisatie-breed gelden, wordt aan alle gebruikers de ruimte geboden om invulling te geven aan individuele wensen qua indeling en presentatie van hun werkomgeving.

Adoptie

Een zachte landing voor uw medewerkers

 

De mate van succes van elke toepassing wordt voor een groot deel bepaald door het correcte en tevreden gebruik hiervan. Om dit te bereiken is aandacht voor de adoptie van de toepassing door uw gebruikers een vereiste bij de introductie van iedere nieuwe toepassing of verandering.  ShareOne heeft de ondersteuning bij adoptie-trajecten dan ook speerpunt gemaakt van haar dienstverlening. 

ShareOne zorgt met haar adoptie-aanpak dat uw medewerkers de motivatie en doelstelling van de verandering kennen en dat ze met de nieuwe software kunnen en willen werken.  Onze adoptie-aanpak wordt gekenmerkt door:

Veelvuldige en open communicatie over motivatie, doelstelling en voortgang van het project en over de meerwaarde voor de gebruikers (whats in it for me).

Het betrekken van (kern-) gebruikers bij het opstellen van de eisen en het toetsen van de (tussen-) resultaten.

Het bieden van toegankelijk en enthousiasmerende instructiemateriaal (Filmpjes, Quick Reference Cards,..).

Aandacht voor gedegen training en ondersteuning door coaches na livegang.

Aandacht voor communicatie van gebruikers naar het project (Ideeënbus, supportdesk, ect).

Governance & Security

Waarborging van kwaliteit en processen

 

Het geheel van regels en afspraken die we maken rondom het gebruik van Microsoft 365 valt onder de noemer governance. Deze regels en afspraken geven sturing en controleren hoe de business en IT samenwerken om de inzet van Microsoft 365 conform de doelstellingen van de organisatie te optimaliseren en optimaal te houden. 

Populair uitgedrukt richt governance zich op het “gezond” houden van uw Microsoft 365 omgeving door het creatie-, update- en lifecycle-proces van Microsoft 365 objecten zoals sites en teams aan regels te onderwerpen. 

Het governance beleid en de invulling hiervan in een governance plan is per definitie klantspecifiek. Door haar ervaring met het opzetten en implementeren van een governance plan, kan ShareOne u bij uitstek ondersteunen in het definiëren en beschrijven van uw governance regels en het implementeren van geautomatiseerde governance processen. 

 

  Support

  Onze specialisten staan voor u klaar

   

  Ook in de gebruiksfase van Microsoft 365 en de hierin gecreëerde oplossingen,    kan ShareOne u ondersteunen bij het in stand houden van de oplossingen t.g.v. gewijzigde behoeftes of vanwege de upgrades van de diverse 365-apps door Microsoft. Tevens bieden we een helpdesk aan voor vragen, hulp en andere vormen van ondersteuning. Daarnaast kunnen we het gebruik van Microsoft 365 monitoren en analyseren en adviseren over het verbeteren van het gebruik. 

  Al deze diensten kunnen we aanbieden in de vorm van een Service Level Agreement, een Strippenkaart of een andere op uw behoefte toegesneden set aan afspraken. 

   

   Plan een kennismaking

   Vrijblijvend aan tafel met ShareOne om uw uitdagingen te bepreken?

   Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek!