Omgaan met weerstand tijdens een digitalisatieproject

‘Stilstaan is achteruitgaan’, een welbekende uitspraak voor velen. De wereld verandert in rap tempo en meebewegen met deze veranderingen is een must om je concurrenten voor te blijven.

Ondanks dit gegeven staan medewerkers vaak niet te springen om verandering, door slechte ervaringen met eerdere veranderingen, lage veerkracht of omdat medewerkers het simpelweg niet fijn vinden om een vertrouwde werkwijze achter zich te laten.

Om een verandertraject succesvol te laten zijn, wil je dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Dat iedereen achter de geplande verandering staat en dat de verandering snel in de organisatie geadopteerd wordt. SuccesGPS.nl toonde al eerder aan dat hier in 39% van de niet-geslaagde verandertrajecten, weerstand van medewerkers ten grondslag lag.

Om een succesvolle verandering te waarborgen is het dus cruciaal om aandacht te besteden aan adoptie en hiermee de weerstand onder medewerkers weg te nemen.

Ten eerste is het belangrijk om te weten (ons te realiseren?) dat weerstand heel normaal is. We zijn gewoontedieren en weerstand is een logische reactie op onwetendheid en/of het gevoel dat vrijheid in bepaalde mate wordt ontnomen. Tijdens een verandertraject wordt vaak door het management bepaald dat processen in de toekomst anders gaan verlopen, waardoor onder medewerkers een gevoel van vrijheidsbeperking kan ontstaan.  Aan de hand van het WWK-model leggen we uit hoe we dit gevoel kunnen veranderen in enthousiasme en veranderkracht.

Adoptie begint al tijdens de eerste stap van een verandertraject en stopt niet zodra een verandering is doorgevoerd. Om weerstand weg te nemen beginnen we met het informeren van de medewerkers.

 

De eerste stap om adoptie te creëren is mensen meenemen in de verandering. Door de noodzaak en doelen te communiceren en inzicht te geven in het verandertraject, zorg je ervoor dat begrip wordt gecreëerd bij de medewerkers.  Medewerkers zullen het met name belangrijk vinden om te weten wat de impact voor hen zal zijn. Laat hun weten wat de verandering voor hun dagelijkse werk betekent en welke voordelen de verandering voor hen brengt (What’s in it for me).

 

Nu medewerkers een beeld hebben van de toekomstige verandering, is het belangrijk om enthousiasme te creëren. Door medewerkers te betrekken bij het veranderproces en met hen het gesprek aan te gaan, kun je vroegtijdig angsten herkennen, deze ontkrachten en omzetten in een gevoel van vertrouwen. Doordat medewerkers gehoord worden zal de motivatie verhoogd worden en zullen zij eerder geneigd zijn mee te denken en potentieel zelfs ambassadeur worden van de geplande verandering.

Ten slotte is een goede begeleiding tijdens de implementatie een belangrijk punt van aandacht. Adoptiematerialen zoals hand-outs, instructie-video’s maar ook kennisoverdracht aan de hand van trainingen geven de medewerkers vertrouwen in zichzelf en de verandering. Doordat medewerkers al weten wat de verandering betekent, en naar de nieuwe situatie toe willen, zal de bereidheid om nieuwe dingen te leren verhoogd worden.

Zoals al eerder gezegd is adoptie een rode lijn door een verandertraject, maar nadat een verandertraject is doorgevoerd, stopt de adoptie nog niet. De eerste maand na livegang blijft cruciaal voor een hoge adoptie, zorg hierom ervoor dat de verandering gesprek van de dag blijft. Spoor medewerkers aan om ideeën en klachten te delen en biedt je medewerkers voldoende hulp om de nieuwe manier van werken onder de knie te krijgen.

Adoptie tijdens projecten van ShareOne 

Wij beseffen als geen ander dat een project niet geslaagd is zonder enthousiasme uit de organisatie. Naast een succesvolle implementatie van onze producten is tijd en aandacht voor adoptie dan ook een van de belangrijkste pijlers tijdens een project. In samenspraak met de klant bepalen wij altijd een passende adoptiestrategie en zorgen we samen voor het beste resultaat.

 

Bent u al helemaal klaar voor de toekomst?

Iedere organisatie is anders en verdient maatwerk. Bekijk hierom bovenstaande punten goed en inventariseer welke tips voor uw organisatie meerwaarde bieden. Heeft u hulp nodig bij het doorvoeren van een van deze maatregelen, of heeft u zelf een vraagstuk welke u graag aan ons zou voorstellen? Wij staan voor u klaar!

 

Vacature: M365 Consultant

Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste (SharePoint en O365) Developer die de stap naar Consultancy wil maken.

Ontdek de toekomst van de Teams digitale werkplek

Ontdek welke nieuwe functies en ontwikkelingen u in de loop van de tijd kunt verwachten …

Nog geen governance plan klaarliggen voor uw Microsoft Teams omgeving?

Waarom u hier liever vandaag dan morgen aandacht aan wilt besteden!

Nog geen governance plan klaarliggen voor uw Microsoft Teams omgeving? Waarom u hier liever vandaag dan morgen aandacht aan wilt besteden.

Sinds de uitbraak van Covid-19 is de noodzaak van een digitale werkomgeving nog duidelijker geworden. Microsoft Teams bleek hierin een veelvoudig gebruikte tool: het gebruik steeg in de Corona periode van 32 miljoen naar maarliefst 145 (!!) miljoen gebruikers. Het...